phone messenger zalo

ƯU ĐÃI DÀNH CHO

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

THỜI GIAN ÁP DỤNG: TỪ 01/09/2022

Khách hàng khi mua sắm tại Thiều Hoa trong mỗi năm
 sẻ được tích lũy và xét hạng thành viên tương ứng với các mức mua sắm

HẠNG THÀNH VIÊN

HẠNG THÀNH VIÊN

ĐIỂM TÍCH LŨY

ƯU ĐÃI

SINH NHẬT

BẠC

VÀNG

KIM CƯƠNG

100 ĐIỂM

300 ĐIỂM

500 ĐIỂM

10%

15%

15%

20%

20%

25%

GIÁ TRỊ

20.000đ

TÍCH ĐIỂM

1 điểm

QUY ĐỔI

1.000đ

Khách hàng được sử dụng điểm của mình khi tích đủ trên 100 điểm

Áp dụng cho bất kì giá trị đơn hàng

Không áp dụng chung với chương trình ưu đãi khác

Hạng sẽ được giữ trong vòng 1 năm và được xét vào tháng 6 mỗi năm, cụ thể:

LÊN HẠNG: Cộng dồn điểm, khách hàng sẽ được lên hạng ngay khi đạt điểm tích lũy

XUỐNG HẠNG: Xét hạng 30.06 mỗi năm. Nếu mức chi tiêu không đủ thì khách hàng chỉ xuống 1 hạng dưới hạng hiện tại ( đạt tối thiểu 50% của chỉ tiêu đạt hạng)

Ví dụ: thành viên kim cương cần đạt mức chi tiêu tối thiểu 5 triệu để giữ hạng kim cương , nếu không sẽ xuống hạng vàng

ĐIỂM TÍCH LŨY: Số điểm tích lũy là không giới hạn. Điểm tích lũy không được quy đổi sang tiền mặt mà chỉ có giá trị khi mua hàng tại Thiều Hoa

TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN: Được cập nhật và tích lũy theo số điện thoại. Khi mua hàng, khách hàng vui lòng đọc số điện thoại để nhân viên xác nhận và sử dụng các ưu đãi

ring icon
3